Om Greentime

Greentime 

Vi på Greentime vill att det ska vara enkelt och roligt med hållbarhet! Vi ser till att hjälpa, utbilda, beteendeförändra och utveckla hållbarhetsarbetet i nära dialog med våra kunder för att det ska ske en verklig skillnad. Vi hjälper enskilda företag, organisationer, evenemangsarrangörer och mötesplatser att systematiskt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Greentime driver certifieringen Hållbart Evenemang vars syfte är att säkerställa att möten och evenemang blir mer hållbara. Greentime startades 2014 av Simon Strandvik som vill förändra mötes- och evenemangsbranschen till att bli mer hållbar.

Vi på Greentime har länge arbetat för en grönare tid!
Men för att nå de globala målen måste vi göra mer och inte bara stirra oss blinda på miljömålen, för allt hänger ju ihop: miljön, människan och förstås ekonomin. Vi har inte mycket tid på oss och vi måste ta vara på de resurser vi har. Greentime vill stödja att alla arrangörer oavsett förmåga, möjlighet eller kapacitet. Ni ska känna att ni kan göra något. Vi vill hjälpa alla som vill, men tror att det är svårt. Vi brinner för att möjliggöra så att alla unika förmågor där ute, på lika villkor får möjligheten att närvara på ett möte eller evenemang. För det är i upplevelsen och i mötet med en annan som vi blir berörda och kan göra skillnad!

Så därför har vi på Greentime det mest betydelsefulla jobbet, enligt oss!
Att arbeta med alla de globala målen ser vi som självklart för annars är det inte åhllbart. Vi vill hjälpa dig att känna att du har förmågan och vi vill stödja dig i att upprätthålla din förmåga. Vi tror att ett framgångsrikt evenemang är en produkt av att en arrangör har förstått och planerat så hållbart som möjligt efter bästa förmåga, både inför, under men också efter evenemanget, för att ständigt vilja bli bättre. För hur hållbart är ett evenemang som till synes verkar hållbart utåt men har dåliga arbetsvillkor och slänger massor av engångsmaterial i containrar efteråt? Har man förstått vad hållbarhet innebär i praktiken, och att det finns en vilja att förändra, då kommer det att ge effekt.

Vi tror på förmågan i viljan. Vi tror inte att det handlar om att alla ska vara bäst utan att alla kan göra sitt bästa! Det är inte bara en väg som alltid pekar uppåt eller där man är bäst om man uppnått Certifieringen Hållbart Evenemang. För det handlar om vad du gör med den kunskap du står med idag. Oavsett om informationen kommer från vår nulägesanalys eller från revisorns protokoll så har ni ett vägval. Är det ett ”downfall?” om ni transparent vågar stå för att ni inte är bäst?

Men om du inte kan synliggöra och tydliggöra vart du står idag, hur kan du då bli bättre imorgon? Det finns de som vill granska din väg och skuldbelägga för att du når vinst, äter kött etc. Och varför uppkom ens ordet flygskam? Det går inte att bli bättre imorgon om du inte ser eller synliggör (för dig själv) var du står idag. För vem blir motiverad att göra en förändring om lägstanivån handlar om att bli bäst direkt? Hur ska vi lära av varandra och peppa varandra om vi inte lyfter varandra för de krafttag vi gör från den plats vi står på här och nu? Tänk om livet inte är värre än en guppig grusväg…

Det handlar om vad du gör med den kunskapen du står med i handen idag.
”WE WERE BORN TO BE REAL, NOT PERFECT”
Så var inte perfect! Var real!


Certifieringen Hållbart Evenemang

Greentime administrerar Certifieringen Hållbart Evenemang, en tredje-partscertifiering för evenemang med de tre dimensionerna av hållbarhet. För att nå certifieringen arbetar arrangören i Greentimes certifieringsverktyg. Läs mer på www.hallbartevenemang.se


Vi på Greentime

Simon Strandvik
Föreläsare, hållbarhetsrådgivare
Agronom med Master i miljövetenskap
simon.strandvik@greentime.se
0340 – 144 00
Direkt 0703591957

Simon Strandvik har arbetat med hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen sedan 2010 och har granskat miljöarbetet hos över 100 event, allt från stora event som Vasaloppet och O-ringen till mindre konferenser. Idag föreläser han och konsulterar för organisationer kring hållbarhetsfrågor vid möten, evenemang, konferenser och hotell. Simon drivs av att göra världen mer hållbar och har via Greentime hållit föreläsningar, workshops, gjort större analyser och lagt grunden för hållbarhetsarbetet för eventbolag, konferensanläggningar, hotell och alla typer av evenemang och möten. 

Simon har varit styrelsemedlem för Global Action Pan, Artister för Miljön, Green Meetings Industry Council, ledamot i ledningsgruppen för Project Manager, Meeting & Events, Travel Education Center,Turism och Service, Båstad Akademi och Sustainable Tourism Management, Frans Schartaus Handelsinstitut.


Emma Strandvik
Emma Strandvik är medgrundare till verktyget Hållbart evenemang och brinner för att hjälpa arrangörer att komma i ordning med sitt hållbarhetsarbete och kunna få fram värdet av det. Emma har en lärarexamen och är idag verksamhetsansvarig för Hållbart Evenemang.


Emma Plantin
Hållbarhetsrådgivare
BSc Miljövetenskap
emma.plantin@greentime.se
0340 -14400

Emma Plantin har ett förflutet inom Kulturbolaget i Malmö och arbetat med många evenemang. Nu är hon utbildad miljövetare från Malmö Universitet och arbetar idag som hållbarhetsrådgivare för att hjälpa arrangörer att få struktur i sitt hållbarhetsarbete.


Adress: Borgasgatan 11, Varberg
Besöksadress: Bälggatan 2, Varberg
Telefon 0340-144 00
Greentime AB innehar F-skatt och är momsregistrerat