Certifieringen Hållbart Evenemang

Framtagen för att påskynda omställningen till en hållbar framtid

Vi riktar oss till alla de evenemangsarrangörer och organisationer som med sina evenemang, mässor eller konferenser vill vara med och göra skillnad!

Vi säkerställer att alla de som väljer certifieringen Hållbart Evenemang får inspiration, kunskap och riktat stöd för att identifiera och genomföra de förändringar som krävs för att agera mer hållbart och påskynda omställningen.
De evenemang som når upp till branschens krav får titulera sig ett Certifierat Hållbart Evenemang.

Så här fungerar det

För att nå certifieringen Hållbart Evenemang måste arrangören uppnå ett antal hållbarhetskrav i certifieringsprocessens tillhörande planeringsverktyg. Vi på Greentime finns med under hela processen för att stötta, utmana och komma med konkreta tips. När arrangören sedan har arbetat klart med frågorna i planeringsverktyget kopplas en oberoende revisor in som granskar svaren. Om de 38 obligatoriska kraven och minst 60% av de totalt 148 poängen i verktyget uppnås får arrangören och rättighetsinnehavaren nyttjanderätt till certifieringslogotypen Certifierat Hållbart Evenemang.  En platskontroll genomförs under evenemanget och därefter får arrangören ett protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag. 

Varför certifiera ett evenemang?

 • Möjligheten att påverka och vara en del i omställningen mot mer kvalitativa hållbara evenemang och i förlängningen en mer hållbar värld.
 • Certifieringsprocessen bidrar till ett systematiskt förbättringsarbete som kan pågå under flera år.
 • Möjligheten att gå i bräschen och synliggöra för intressenter och aktörer inom evenemangsbranschen vad det innebär att strukturerat arbeta med hållbarhet vid evenemang.
 • Försäkra er, era leverantörer, samarbetspartners och sponsorer att ni tillsammans arbetar mot samma mål.
 • Möta de ökade kraven – certifieringen främjar relationen till de sponsorer och partners som värdesätter ett strukturerat hållbarhetsarbete.

Kriterier

Kriterierna utgår från de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, men bygger på en samlad erfarenhet utifrån vad som är relevant och genomförbart för aktörer i branschen. En referensgrupp bestående av olika aktörer inom den svenska hållbarhets och evenemangsbranschen har varit med i framtagandet av kriterierna.

Kriterierna har skickats på remiss till ytterligare aktörer inom besöksnäringen för förankring. Grundstrukturen i frågorna är framtagna av Greentime efter mångårigt arbete i branschen med bland annat eventbolag, evenemangsarrangörer och mötesplatser.

Kriterierna berör följande aspekter

 • Leda & planera
 • Samarbeta
 • Sund ekonomi
 • Arbetsmiljö
 • Kommunicera
 • Jämställdhet
 • Tillgänglighet
 • Mångfald
 • Säkerhet & trygghet
 • Transparens
 • Hälsa
 • Lokalt avtryck
 • Transport
 • Mat & dryck
 • Varor & tjänster
 • Avfall
 • Energi
 • Boende
 • Kemikalier

Referensgruppens medlemmar

 • Joakim Brodahl, Verksamhetschef, Håll Sverige Rent
 • Malin Ekman, Verksamhetsansvarig, Sponsrings & Event Sverige
 • Aida Winnerström Utbildningsledare, Eventkoordinator
 • Jens Nexberg, Säkerhetssamordnare, Halmstad kommun
 • Sofie Broomé, Tourism in Skåne
 • Anna Pesula, Hållbarhetsansvarig, PS Occasion
 • Peter Reelfs, VD, Northflash
 • Jan Peter Bergkvist, VD Sleepwell
 • Maud Wirén, VD, By Maud Wirén
 • Malin Roux Johansson, Generalsekreterare, Realstars

När får logotyp användas?

Certifieringen Hållbart Evenemang utfärdas när den externa revisorn granskat era svar i planeringsverktyget och bedömer att ni uppfyller de krav som branschen tagit fram. Certifieringen, likt andra märkningar, diplomeringar och certifieringar för evenemang, bygger på kriterier för hur arrangören planerar inför evenemanget. Den externa revisionen bygger sedan på hur planeringen implementeras och genomförs. Anledningen till att certifieringar och märkningar använder sig av det här tillvägagångsättet är för att ge arrangörer och rättighetsinnehavare möjligheten att visa upp sina ambitioner för besökare, partners och sponsorer innan evenemanget. Det gör att hållbarhetsarbetet kommuniceras och stärks vilket leder till att budskapet om vad evenemangets intressenter kan bidra med blir tydligare. Ibland kan det också vara skönt att ha något att hänvisa till när arrangören vill ställa krav på till exempel leverantörer.

Revisorer

Greentime ställer krav på revisorer att de ska ha kompetens i hållbarhet och erfarenhet av evenemangsbranschen. Läs mer om våra revisorer här.

Referenser

Karl Philip Barakate

Region Skåne, regional utveckling

”Vi arbetade i planeringsverktyget Hållbart Evenemang för att nå upp till certifieringen och det var väldigt inspirerande och lärorikt samt blev en omfattande checklista där vi flera gånger behövde tänka till och planera om arbetet för att uppfylla kriterierna. Verktyget hjälpte oss med att löpande utveckla planeringen med fokus på alla dimensioner av hållbarhet där revisorns roll var väldigt värdefull som bollplank. Det känns viktigt och roligt att ha uppnått detta och vi är stolta över att vi tilldelats certifieringen ”Hållbart evenemang ”

Lisa Nauclér, Evenemangskoordinator

Lerums kommun

”Tack för ett smidigt verktyg som gör att det känns lätt att göra rätt! Så många bra reflektioner och idéer som kommit upp under resans gång. Det är inte lätt men vi är ett steg närmre att bli mer hållbara som festival. Ser fram emot nästa år och nya utmaningar i hållbarhetscertifieringen. Tack också för bra pepp och coachning”

Inte riktigt där än?