Certifieringen Hållbart Evenemang

Framtagen för att påskynda omställningen till en hållbar framtid

Vi riktar oss till alla de evenemangsarrangörer och organisationer som med sina evenemang, mässor eller konferenser vill vara med och göra skillnad!

Vi säkerställer att alla de som väljer certifieringen Hållbart Evenemang får inspiration, kunskap och riktat stöd för att identifiera och genomföra de förändringar som krävs för att agera mer hållbart och påskynda omställningen.
De evenemang som når upp till branschens krav får titulera sig ett Certifierat Hållbart Evenemang.

Greentimes standard för hållbara evenemang

För att bli godkänd som ett certifierat Hållbart Evenemang enligt Greentimes standard behöver ett evenemang uppnå ett antal obligatoriska krav som finns i Greentimes planeringsverktyg. Kraven utgör Greentimes standard och det är tydligt dokumenterat i verktyget vad som krävs för att uppnå de obligatoriska kraven. De obligatoriska kraven är verifierbara och svaren måste granskas av en oberoende revisor för att ett evenemang ska ha rättighet att uppvisa logotypen Certifierat Hållbart Evenemang.

Innehållet i standarden utgår från de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, men bygger på en samlad erfarenhet utifrån vad som är relevant och genomförbart för aktörer i branschen. En referensgrupp bestående av olika aktörer inom den svenska hållbarhets- och evenemangsbranschen har varit med i framtagandet av kriterierna. Kriterierna har skickats på remiss till ytterligare aktörer inom besöksnäringen för förankring. Grundstrukturen i frågorna är framtagna av Greentime efter mångårigt arbete i branschen med bland annat eventbolag, evenemangsarrangörer och mötesplatser. Referensgruppen ser årligen över kriterierna för att standarden ska var aktuell och uppdaterad, där deltagarna ska spegla en bredd av expertis inom olika hållbarhetsaspekter.

Certifiering? Eller vad är det?

Certifieringen Hållbart Evenemang är en tredjepartscertifiering med oberoende revisorer som granskar en arrangörs arbete och validerar om arrangören har nått upp till kraven enligt standarden för ett specifikt evenemang. Det är Greentime som utbildar revisorer i enlighet med standarden där vi dessutom ställer krav på revisorer i både erfarenhet och kompetens i hållbarhetsfrågor.

I och med att Greentime tagit fram en egen standard är det däremot inte möjligt att säga att revisorerna är ackrediterade enligt Swedac, eftersom det inte finns en specifik internationell standard för ett enskilt evenemangs prestation i hållbarhetsfrågor, utan bara för organisationen bakom. Men självfallet är Certifieringen Hållbart Evenemang fortfarande en tredjepartscertifiering. Vi tror på att ge arrangörer det bästa möjliga för att agera hållbart och det innebär för oss en helhet med struktur (vårt planeringsverktyg), kompetensutveckling (utbildningar, nätverk) och stöd (uppstarter, avstämningar) i en samlad kompott. Oavsett om en arrangör vill gå vidare till certifiering eller inte. Greentime har inget incitament att forcera en arrangör till att certifiera ett evenemang – vår process är likadan.

Referensgruppens medlemmar 2023

 • Linnea Bergman & Sofie Radestad, Håll Sverige Rent
 • Karin Ryberg, Gröna bilister
 • Sara Wiggberg, jämställdhetsexpert
 • Jens Nexberg, säkerhetssamordnare
 • Sofie Broomé, Tourism in Skåne
 • Anna Pesula, hållbarhetsansvarig, PS Occasion
 • Jan Peter Bergkvist, Sleepwell
 • Maud Wirén, By Maud Wirén

Standarden berör följande aspekter

 • Leda & planera
 • Samarbeta
 • Sund ekonomi
 • Arbetsmiljö
 • Kommunicera
 • Jämställdhet
 • Tillgänglighet
 • Mångfald
 • Säkerhet & trygghet
 • Transparens
 • Hälsa
 • Lokalt avtryck
 • Transport
 • Mat & dryck
 • Varor & tjänster
 • Avfall
 • Energi
 • Boende
 • Kemikalier

Revisorer

Greentime ställer krav på revisorer att de ska ha kompetens i hållbarhet och erfarenhet av evenemangsbranschen.

Revisorerna har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med hållbarhetsfrågor men också stor erfarenhet av evenemangsbranschen. Därmed är revisorerna väl insatta i vilka utmaningar ni står inför. Kraven för att bli revisor är minst ett års studier inom hållbarhetområdet samt erfarenhet av flera olika typer av evenemang inom branschen.

För att bli godkänd revisor och inneha rättigheterna att utfärda Greentimes certifiering ska revisorn ha genomgått en revisorsutbildning hos Greentime. Därefter måste den aspirerande praktiskt delta i en granskning med en redan godkänd revisor innan de själva blir godkända.

Läs mer om våra revisorer här.

Inte riktigt där än?