Certifieringar

Vi tror att certifieringar kan fungera som en motivator till att agera mer
hållbart. Vi administrerar olika certifieringar, alla med en tredjeparts
revisor för att tydliggöra att nivåerna på det som förväntas ska verifieras av
en oberoende part. Certifieringarna är framtagna tillsammans med
representerar från både branschen och andra organisationer som arbetar
för att nå en hållbar framtid. Processer, referensgrupper, kriterier m.m.
hittar du på respektive sida.