CERTIFIERINGEN HÅLLBART EVENEMANG

Certifieringsprocessen

Certifieringen Hållbart Evenemang är framtagen för att påskynda omställningen till en hållbar framtid för alla de evenemangsarrangörer och organisationer som med sina evenemang, mässor eller konferenser vill vara med och göra skillnad!

Greentimes standard för hållbara evenemang

Vi säkerställer att alla de som väljer certifieringen Hållbart Evenemang får inspiration och kunskap för att göra förändring, genuint stöd för att ni ska våga ställa de krav som krävs för att påskynda omställningen, och med professionell kunskap ge er det stöd som krävs för att agera ännu mer hållbart! De evenemang som når upp till branschens lägstanivå får titulera sig ett Certifierat Hållbart Evenemang och kommunicera sin prestation med en logotyp. Sponsorer, arrangörer och andra aktörer ska kunna använda certifieringen som ett incitament eller krav för att tillsammans kunna skapa ett så hållbart evenemang som möjligt.

Genomförandemodell

1

Uppstart

En ansvarig projektledare bokar in ett videomöte med er där ni går igenom verktygets funktioner och de 38 obligatoriska kraven. Under uppstarten går det också bra att ställa frågor om certifieringsprocessen och hållbarhet vid evenemang generellt. Tillsammans med er skapar vi en tidplan och bokar in avstämningsmöten. Vi tittar också på fokusområden och era mål för evenemanget.

2

Avstämningar

En avstämning innebär att en hållbarhetsrådgivare går igenom svaren på de 38 obligatoriska kraven och ger återkoppling. Under avstämningarna går det också bra att ta upp tankar och funderingar kring övriga frågor i verktyget. 

Avstämningar är till för att öka motivationen samt driva ert arbete framåt inför revisorns granskning. Ni bestämmer själva när ni vill ha era två avstämningar men vi rekommenderar att en första sker när ni har kommit ungefär halvvägs i verktyget eller har fastnat och har svårt att komma vidare.

Vid certifiering

3

Skicka in för certifiering

När ni har arbetat färdigt i verktyget skickar ni in era svar för granskning. Greentime får automatiskt ett meddelande när certifiering är begärd och sammankopplar er med en revisor. 

4

Revision i verktyget

En oberoende revisor granskar alla era svar i verktyget. När revisorn är klar blir ni kontaktade. Behöver ni komplettera era svar så meddelar revisorn detta. Ni har möjlighet att komplettera vid ett tillfälle.

5

Logotyp & kommunikation

Om de 38 obligatoriska kraven i verktyget uppnås och ni samlar minst 60% av de totala poängen får arrangören och rättighetsinnehavaren nyttjanderätt till certifieringslogotypen Certifierat Hållbart Evenemang.

Vi rekommenderar att ni länkar till ert evenemang via er hemsida för att göra ert hållbarhetsarbete så transparent som möjligt. Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete är en viktig pusselbit för att driva arbetet framåt och visa på vilket sätt ni arbetar hållbart. Under Certifierade evenemang hittar ni de certifierade evenemang som har valt att publicera sina svar. Ni kan välja att enbart visa hur många poäng ni har samlat på varje aspekt eller vara helt transparent och även publicera era skriftliga svar. 

6

Platskontroll

Under evenemangets genomförande kommer en revisor ut och granskar ert evenemang på plats. En platskontroll genomförs alltid för att kontrollera att era svar i verktyget samstämmer med hur ni genomför evenemanget i praktiken. 

7

Protokoll

Revisorn sammanställer ett protokoll med förbättringsförslag och iakttagelser.

8

Möjligt tillval - utvärdering

Vi går igenom revisorns protokoll, utvärderar och sätter upp nya mål inför nästkommande arbete.