CERTIFIERINGEN HÅLLBART EVENEMANG

Certifieringsprocessen

Certifieringen Hållbart Evenemang är framtagen för att påskynda omställningen till en hållbar framtid för alla de evenemangsarrangörer och organisationer som med deras evenemang, mässor eller konferenser vill vara med och göra skillnad!

Så här fungerar det

Vi säkerställer att alla de som väljer certifieringen Hållbart Evenemang får inspiration och kunskap för att göra förändring, genuint stöd för att ni ska våga ställa de krav som krävs för att påskynda omställningen, och med professionell kunskap ge er det stöd som krävs för att agera ännu mer hållbart! Når ni inte upp till kraven har ni fått alla möjligheter till att klara processen i framtiden. De evenemang som når upp till branschens lägsta nivå får titulera sig som ett certifierat hållbart evenemang.

Sponsorer, arrangörer och andra aktörer ska kunna använda certifieringen som incitament eller krav för att tillsammans kunna skapa ett så hållbart evenemang som möjligt.

För att nå certifieringen ska ett evenemang uppnå ett antal hållbarhetskrav i certifieringens tillhörande certifieringsverktyg och bli reviderat av en oberoende revisor. I certifieringsverktyget är 30 frågor markerade (O) som är obligatoriska att uppnå för att få certifieringen. Dessutom måste evenemanget uppnå minst 50% av de poäng som går att plocka i verktyget. När arrangören känner sig nöjd med sina svar kopplas en extern revisor in som granskar svaren i planeringsverktyget. Godkänner revisorn svaren har arrangören rätt att kommunicera att evenemanget är ett certifierat Hållbart Evenemang. Platskontroll genomförs under evenemanget och därefter får arrangören ett protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag.

Certifieringsprocessen

1

Beställningsunderlag

Skickas in till Greentime. Arrangör anger namn, ort och datum för evenemanget, ansvarig arrangör i verktyget samt de som ska kunna använda verktyget med olika behörighetsnivåer. I detta steg ges medgivande från rättighetsinnehavare att arrangör har rättighet att planera i verktyget.

2

Registrering

Greentime registrerar användare i verktyget och skapar ett aktivt   evenemang. I detta läge reserverar Greentime en revisor för evenemanget.

3

Uppstartsmöte med följande innehåll

– Genomgång av verktygets funktioner
– Kontroll av åtkomst till verktyget och att användare har rätt behörighet
– Skapande av tidsplan där vi bokar in avstämningsmöten och utvärdering
– Framtagande av fokusområden och mål för evenemanget.

4

Avstämningsmöten

Sker över telefon/skype (önskas fler finns det möjlighet) för att säkerställa hållbarhetsarbetet. Aktiviteter och målsättningar följs upp.

5

Revisor

Kopplas in, om ansvarig arrangör väljer att gå mot certifiering

6

Platskontroll

Evenemanget äger rum. Platskontroll sker av revisor som sammanställer ett protokoll med förbättringsförslag och iakttagelser

7

Utvärdering

Utvärdering tillsammans med Greentime där vi sätter nya mål för nästa evenemang

Tidslinje certifieringsprocessen