Verktyg för evenemang

Ett lyckat hållbarhetsarbete

Vi vill hjälpa evenemangsarrangörer att få struktur och en överblick över hållbarhetsarbetet. Greentimes planeringsverktyg för evenemang gör det komplexa hållbarhetsarbetet enkelt och strukturerat.

Verktyget hjälper dig

Verktyget utgår från de Globala målen för hållbar utveckling vilka baserar sig på de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör.

Vi är övertygade om att det går att få största möjliga effekt av hållbarhetsarbetet om du tillsammans med en struktur får relevant och konkret information. Därför har vi valt att lägga ner många timmar på varje frågas utformning och hjälptext. Till varje aspekt har vi valt att koppla ett eller flera berörda globala hållbarhetsmål och information som relaterar till det specifika innehållet i aspekten.

Rätt information på rätt plats

En kunskapsbank för hur du arrangerar ett hållbart evenemang finns samlat här. Glöm ivrigt googlande efter information eller fackord. I verktyget får du stöttning och hjälp och kan också se hur andra har svarat. Genom att svara på frågor i en färdig struktur kommer du att inse att det komplexa blir enkelt.

Strukturen visar vägen

I verktyget får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Strukturen och verktyget visar dig vägen vilket gör att du sparar både tid och pengar och upprätthåller engagemanget.

Att använda verktyget

Verktyget lägger en grund för att du ska lyckas med hållbarhetsarbetet. Ett mål med verktyget kan vara att nå Certifieringen Hållbart Evenemang.
Det är i verktyget du arbetar för att nå en certifiering om det är det som du tar sikte på.

Referenser

LOTTA OLMARKER DAHLBERG

Hållbarhetsansvarig Nordea Masters

”Att djupdyka i hållbarhet innebär stora och viktiga frågor och då är det tacksamt att man kan jobba med ett verktyg som man förstår och att man lätt kan få mer information kring varje fråga om man vill gå djupare. Med detta verktyget blir allting mycket lättare och roligare att göra ett bra jobb inom hållbarhet.”

LOTTA ARBACK

Äppelmarknaden Kivik

”I och med att vi är i en förändringsfas, som många snabbt tvingas in i idag, är verktyget ett stort hjälpmedel. Verktyget hjälper oss att se organisationen ur ett utifrån- och in-perspektiv och är till stor hjälp att stärka upp de områden vi är svaga i. Jag har upplevt ett lättarbetat, positivt verktyg. Positivt i den bemärkelsen att jag inte upplever det negativt att vi har brister utan ser vad vi kan bli så mycket bättre på. Verktyget hjälper oss att skapa en organisation i tiden oavsett hur komplex vår helhet upplevs.”

CHRISTINA PERSSON

Skördefesten i Stadsparken i Lund

”Jag upplever det som ett enkelt verktyg där vi får tänka till kring relevanta frågor om hållbarheten på vårt evenemang samtidigt som vi samlar poäng på ett lekfullt sätt. Bra upplägg! Värdefullt att kunna ta del av hur andra svarar och därmed kunna se hur de jobbar med att göra sitt evenemang mer hållbart. Det inspirerar! Stolt över att få vara en del av det här och få göra det tillsammans med andra som vill och tror på samma sak som vi”.

Vill du också komma igång?

Vi berättar gärna mer om verktyget och hjälper dig att komma igång.