Introsektion med bild till höger och text till vänster

Rubrik

Vi vill att du ska lyckas med att få struktur och en överblick över hållbarhetsarbetet. Verktyget Hållbart Evenemang gör det komplexa hållbarhetsarbetet enkelt och strukturerat.

Kortare textstycke utan bild

Verktyget utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör.

Vi tror att det går att skapa störst förändring om du får relevant, utvald information. Därför har vi valt att lägga ner mycket energi på varje frågas utformning, samt valt att dela upp rätt globalt mål och info nära tillhands vid varje fråga, allt för att underlätta för dig.

USP eller highlights med bild till höger

Byt ut ikonerna genom att klicka på dem och välja en ny i panelen till höger

Rubrik

I verktyget får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Du får struktur och verktyget visar dig vägen vilket gör att du sparar både tid och pengar och upprätthåller engagemanget.

Avdelare eller avslut med sekundär knapp

Verktyget lägger en grund för att du ska lyckas med hållbarhetsarbetet. Ett mål med verktygen kan vara att nå Certifieringen Hållbart Evenemang.
Det är i verktygen du arbetar för att nå en certifiering, om det är det som du tar sikte på.

Referensblock med tre kolumner (ta bort eller lägg till kolumner vid behov)

LOTTA OLMARKER DAHLBERG

Hållbarhetsansvarig Nordea Masters

”Att djupdyka i hållbarhet innebär stora och viktiga frågor och då är det tacksamt att man kan jobba med ett verktyg som man förstår och att man lätt kan få mer information kring varje fråga om man vill gå djupare. Med detta verktyget blir allting mycket lättare och roligare att göra ett bra jobb inom hållbarhet.”

LOTTA ARBACK

Äppelmarknaden Kivik

”I och med att vi är i en förändringsfas, som många snabbt tvingas in i idag, är verktyget ett stort hjälpmedel. Verktyget hjälper oss att se organisationen ur ett utifrån- och in-perspektiv och är till stor hjälp att stärka upp de områden vi är svaga i. Jag har upplevt ett lättarbetat, positivt verktyg. Positivt i den bemärkelsen att jag inte upplever det negativt att vi har brister utan ser vad vi kan bli så mycket bättre på. Verktyget hjälper oss att skapa en organisation i tiden oavsett hur komplex vår helhet upplevs.”

CHRISTINA PERSSON

Skördefesten i Stadsparken i Lund

”Jag upplever det som ett enkelt verktyg där vi får tänka till kring relevanta frågor om hållbarheten på vårt evenemang samtidigt som vi samlar poäng på ett lekfullt sätt. Bra upplägg! Värdefullt att kunna ta del av hur andra svarar och därmed kunna se hur de jobbar med att göra sitt evenemang mer hållbart. Det inspirerar! Stolt över att få vara en del av det här och få göra det tillsammans med andra som vill och tror på samma sak som vi”.

Banner "vill du komma igång?"

Kan placeras för att dela av en sidan eller som ett avslut

Avdelare med bildbakgrund och text. Uppdatera bakgrundsbilden genom att klicka på ”ramen” och därefter besök bakgrundsbild i högerpanelen

Färgad bakgrund för att lyfta fram information och dela av en sida

Certifieringen utfärdas när den externa revisorn granskat era svar och anser att ni uppfyller de krav som branschen tagit fram. Detta görs via planeringsverktyget. Vår certifiering, likt andra märkningar/diplomeringar och certifieringar för evenemang bygger på kriterier hur arrangören planerar inför evenemanget – och den externa revisionen bygger också på hur det planeras.

Då måste det t ex finnas intyg på att elen är miljömärkt, att det finns en hållbarhetspolicy, att det finns säkerhetsutrustning, första hjälpen etc. Sen sker alltid för vår certifiering en kontroll under själva evenemanget och då kan certifikatet återtas om arrangören inte följer det som planerats.

Anledningen till att certifieringar och märkningar gör på detta sätt är för att själva arrangören vill visa upp sitt arbete för besökare, partners och sponsorer innan eventet. Detta gör att hållbarhetsarbetet får kraft och att budskapet vad andra kan bidra med slår igenom. Ibland kan det också vara skönt att ha något att hänvisa till när arrangören ska ställa krav på t ex utställare.

Tre punkter med bilder

Peter Reelfs, Northflash

Peters främsta kompetens är att stötta destinationer och bolag inom besöksnäringen samt evenemangsarrangörer att få kraft i sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att uppnå en certifiering eller att vara ett kontinuerligt stöd. Peter är bland annat certifierad revisor till Green Destinations och Hållbart Evenemang. Dessutom utbildar Peter i hållbar turism, i hållbarhet vid evenemang och har kompetens i hållbar företagsledning och produktutveckling. 

Valérie Hasler, Trossa AB (snart godkänd revisor)

Valerie Hasler jobbar som hållbarhetskonsult på Trossa. Hon genomför konsultuppdrag inom väsentlighetsanalyser, hållbarhetsstrategier och hållbarhetsredovisning samt projekt med fokus på ansvarsfulla inköp, leverantörsuppföljningar/-due dilligence eller hållbara evenemang. Valerie har också flerårig erfarenhet av att utveckla, implementera och revidera företagsprocesser i multinationella företag från olika branscher, bland annat i evenemangsbranschen. Valerie har en MBA-examen i Sustainability Management från Leuphana Universität Lüneburg (Tyskland). Hon har i sitt tidigare arbete varit rådgivare och organisatör för festivaler och caterings i Schweiz och har även en utbildning i hotell management.

Sofie Ullström, Swedish Icons (snart godkänd revisor)

Sofie har många års erfarenhet av hållbar besöksnäring. Det börjare 2009 vid Lunds Universitet där hon skrev en magisteruppsats om Costa Ricas nationella certifiering för hållbar turism. Hon har bland annat drivit ett hållbarhetsnätverk i Gävle kommun för företag och genom nätverket stöttat flera evenemang och konferenser att nå miljöcertifiering. 2018 – 2019 arbetade Sofie som delprojektledare för U23EM i Friidrott i Gävle. Där var hon ansvarig för att leda hållbarhetsarbetet och certifiera hela arrangemanget. Idag arbetar Sofie med att hjälpa andra att miljöcertifiera sin verksamhet.

HÅLLBART EVENEMANG

Intro sektion med dubbla knappar

Vi vill pusha evenemangsarrangörer att agera så hållbart som möjligt.