Certifieringen Hållbar Filmproduktion

Just nu utvecklas certifieringen Hållbar Filmproduktion tillsammans med filmbranschen.