Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Hållbarhet vid evenemang – webbkurs

Zoom (online)

Du får lära dig: hur miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor kopplas samman kring evenemang hur du som arrangör kan agera för att skapa ett så hållbart evenemang som möjligt. Denna kurs riktar sig till: evenemangsarrangörer som vill utveckla sin kompetens i hållbarhet och skapa mer hållbara evenemang. Mål med kursen: förstå hållbarhetens tre dimensioner och hur de hänger samman få kännedom om hur arbetet med hållbarhet kan struktureras få god kännedom om hur hållbarhet kan integreras i planering och genomförande av evenemang kunna identifiera och reflektera kring vilka unika delar av ett enskilt evenemang som är viktiga att arbeta med för att stärka hållbarheten kring evenemanget Plats: Zoom (online). Länk skickas ut inför kursdag. Tid: kl. 10-15 (lunch 12-13). Pris: 3000 kr ex moms / deltagare. Kursen är kostnadsfri för våra kunder i verktyget. Anmälan är bindande och faktura skickas efter genomförs kurs. Kursintyg: Efter genomförd kurs får du som deltagare ett…

Läs mer

SEK3000

Mål 16 & 17 – Fredliga och inkluderande samhällen & Genomförande och globalt partnerskap

Zoom (online)

  Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Gratis