1. Evenemang
  2. Webinars

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Mål 14 – Hav och marina resurser (anmälan)

Zoom (online)

Mål nr 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Vi gästas av miljövetaren och naturvägledaren Linn Johansson från Marint Kunskapscenter i Malmö. Linn kommer berätta om hur mål 14 kan kopplas samman och bli relevant för hållbarhetsarbete vid evenemang.  

Gratis

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Zoom (online)

Mål nr 8 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Hur är detta mål relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.  

Gratis

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Zoom (online)

Mål nr 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hur är målet relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.

Gratis

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Zoom (online)

Mål nr 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad. Hur är målet relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.   Exakt datum och anmälan kommer snart

Gratis

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Zoom (online)

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.   Exakt datum och anmälan kommer snart

Gratis

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Zoom (online)

Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.   Exakt datum och anmälan kommer snart

Gratis