REVISORER

Kunskap och erfarenhet bakom certifieringen

Certifieringen drivs av Greentime men det är de externa revisorerna som
granskar och godkänner evenemangen och därmed utfärdar certifieringen och ger er rättighet till logotypen.

Krav på revisorerna

Revisorerna vi anlitar har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med hållbarhetsfrågor men också stor erfarenhet av evenemangsbranschen. Därmed är revisorerna väl insatta i vilka utmaningar ni står inför. Kraven för att bli revisor är minst ett års studier inom hållbarhetområdet samt erfarenhet av flera olika typer av evenemang inom branschen.

För att bli godkänd revisor och inneha rättigheterna att utfärda Greentimes certifiering ska revisorn ha genomgått en revisorsutbildning hos Greentime. Därefter måste den aspirerande praktiskt delta i en granskning med en redan godkänd revisor innan de själva blir godkända.

Revisorer

Peter Reelfs, Northflash

Peters främsta kompetens är att stötta destinationer och bolag inom besöksnäringen samt evenemangsarrangörer att få kraft i sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att uppnå en certifiering eller att vara ett kontinuerligt stöd. Peter är bland annat certifierad revisor till Green Destinations och Hållbart Evenemang. Dessutom utbildar Peter i hållbar turism, i hållbarhet vid evenemang och har kompetens i hållbar företagsledning och produktutveckling. 

Valérie Hasler, Trossa AB

Valerie Hasler jobbar som hållbarhetskonsult på Trossa. Hon genomför konsultuppdrag inom väsentlighetsanalyser, hållbarhetsstrategier och hållbarhetsredovisning samt projekt med fokus på ansvarsfulla inköp, leverantörsuppföljningar/-due dilligence eller hållbara evenemang. Valerie har också flerårig erfarenhet av att utveckla, implementera och revidera företagsprocesser i multinationella företag från olika branscher, bland annat i evenemangsbranschen. Valerie har en MBA-examen i Sustainability Management från Leuphana Universität Lüneburg (Tyskland). Hon har i sitt tidigare arbete varit rådgivare och organisatör för festivaler och caterings i Schweiz och har även en utbildning i hotell management.

Sofie Ullström, Swedish Icons

Sofie har många års erfarenhet av hållbar besöksnäring. Det börjare 2009 vid Lunds Universitet där hon skrev en magisteruppsats om Costa Ricas nationella certifiering för hållbar turism. Hon har bland annat drivit ett hållbarhetsnätverk i Gävle kommun för företag och genom nätverket stöttat flera evenemang och konferenser att nå miljöcertifiering. 2018 – 2019 arbetade Sofie som delprojektledare för U23 EM i Friidrott i Gävle. Där var hon ansvarig för att leda hållbarhetsarbetet och certifiera hela arrangemanget. Idag arbetar Sofie med att hjälpa andra att miljöcertifiera sin verksamhet.