revisorer

Revisorer för certifieringen Hållbart Evenemang

Certifieringen drivs av Greentime men det är de externa revisorerna som
granskar och godkänner evenemangen och därmed utfärdar certifieringen och ger er rättighet till logotypen.

Peter Reelfs, Northflash

Peters främsta kompetens är att stötta destinationer och bolag inom besöksnäringen samt evenemangsarrangörer att få kraft i sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att uppnå en certifiering eller att vara ett kontinuerligt stöd. Peter är bland annat certifierad revisor till Green Destinations och Hållbart Evenemang. Dessutom utbildar Peter i hållbar turism, i hållbarhet vid evenemang och har kompetens i hållbar företagsledning och produktutveckling. 

Valérie Hasler, Trossa AB

Valerie Hasler jobbar som hållbarhetskonsult på Trossa. Hon genomför konsultuppdrag inom väsentlighetsanalyser, hållbarhetsstrategier och hållbarhetsredovisning samt projekt med fokus på ansvarsfulla inköp, leverantörsuppföljningar/-due dilligence eller hållbara evenemang. Valerie har också flerårig erfarenhet av att utveckla, implementera och revidera företagsprocesser i multinationella företag från olika branscher, bland annat i evenemangsbranschen. Valerie har en MBA-examen i Sustainability Management från Leuphana Universität Lüneburg (Tyskland). Hon har i sitt tidigare arbete varit rådgivare och organisatör för festivaler och caterings i Schweiz och har även en utbildning i hotell management.

Sofie Ullström, Swedish Icons

Sofie har många års erfarenhet av hållbar besöksnäring. Det börjare 2009 vid Lunds Universitet där hon skrev en magisteruppsats om Costa Ricas nationella certifiering för hållbar turism. Hon har bland annat drivit ett hållbarhetsnätverk i Gävle kommun för företag och genom nätverket stöttat flera evenemang och konferenser att nå miljöcertifiering. 2018 – 2019 arbetade Sofie som delprojektledare för U23 EM i Friidrott i Gävle. Där var hon ansvarig för att leda hållbarhetsarbetet och certifiera hela arrangemanget. Idag arbetar Sofie med att hjälpa andra att miljöcertifiera sin verksamhet.

Evelina Holmqvist, Sustainable Concept

Evelina är en mångsysslare som arbetar på en golfresort samt driver hennes egna företag Sustainable Concept Örebro. Företaget hon driver är en byrå med fokus på hållbar konceptutveckling, event och fotografisk content inom besöksnäringen. Evelina har många års erfarenhet av evenemangsbranschen där hon bland annat har arbetat på större evenemang som Scandinavian Mixed.
Evelina har två examinationer, en inom konceptutveckling inriktat på evenemangsbranschen och den andra inom hållbarhet.