Välkommen till Greentime

En helhetslösning för hållbarhet vid evenemang

Det ska vara inspirerande och utvecklande att arbeta med hållbarhet vid evenemang

Att arbeta med hållbarhet vid evenemang är den typiska definitionen av win-win. Förutom att bidra till en mer hållbar värld skapar hållbarhetsarbete engagemang, motivation och samhörighet hos alla inblandade när det tillåts få vara en självklar del av hela evenemanget.

Vi stöttar evenemangsbranschen att ställa om till en hållbar framtid med FN:s globala mål för hållbar utveckling som utgångspunkt.
Förändringsprocesser är ofta krävande och ibland komplexa med stora krav på struktur. Vi erbjuder därför ett digitalt planeringsverktyg, certifieringen Hållbart Evenemang samt kunskapshöjande insatser i form av utbildningar, workshops och seminarium.
Tillsammans utgör dessa delar en helhetslösning för våra kunder som arbetar med att ta vidare kliv i sitt hållbarhetsarbete.

verktyg-dator

Verktyget

Vi har tagit det stora och komplexa ämnet ”hållbarhet” och brutit ner det till konkreta frågor som är enkla att besvara. Dessa frågor utgår ifrån bland annat FN:s globala mål och diskrimineringslagen. Frågorna besvaras online, och på så vis plockar man poäng. Vårt planeringsverktyg skapar struktur, ger överblick samt förenklar både åtgärder framåt och uppföljning. Allt arbete sparas i verktyget, vilket gör det enkelt att följa arbetet år efter år.

I paketlösningen med verktyget ingår också utbildning i hållbarhet vid evenemang, webinar (både inspelade och kommande), samt ett stort nätverk av både vsmå och stora aktörer som är ute på samma resa som du. Vi finns med dig hela vägen!

Certifikat_20225

Certifiering

För att kunna certifiera sitt evenemang behöver man ha tillgång till verktyget, och alltså svara på frågor, och på så sätt plocka poäng. En certifiering kräver att du svarar ”ja” på de obligatoriska frågorna, samt plocka minst 60% av poängen. När du känner dig redo kopplas en extern revisor in, som granskar svaren online. De arrangörer som uppfyller kraven får lov att titulera sig Certifierat Hållbart Evenemang. Det utförs också en platskontroll, samt utfärdas ett protokoll.

Vi säkerställer alltid att alla som väljer att gå mot certifiering får inspiration, kunskap och riktat stöd för att identifiera och genomföra de förändringar som krävs för att agera mer hållbart.

Ett urval av våra kunder

Nätverk

Vänner