Verktyg Evenemang

Vi vill att du ska lyckas med att få struktur och en överblick över
hållbarhetsarbetet. Verktyget Hållbart Evenemang gör det komplexa
hållbarhetsarbetet enkelt och strukturerat.

Verktyget utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga
och ekonomiska aspekter. Vi har brutit ner det stora öppna området
”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt
som möjligt för dig som evenemangsarrangör.

Vi tror att det går att skapa störst förändring om du får relevant,
utvald information. Därför har vi valt att lägga ner mycket
energi på varje frågas utformning, samt valt att dela upp rätt
globalt mål och info nära tillhands vid varje fråga,
allt för att underlätta för dig.

Rätt info på rätt plats
Allt kring hållbarhet vid evenemang finns samlat här,
glöm ivrigt googlande efter information eller fackord.
I verktyget får du hjälp och kan se hur andra har svarat. 
Genom att svara på frågor i en färdig struktur
kommer du att plocka poäng och inse att det komplexa blir enkelt.

Strukturen visar vägen
I verktyget får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala
och ekonomiska aspekter. Du får struktur och verktyget visar dig vägen
vilket gör att du sparar både tid och pengar och
upprätthåller engagemanget.

Verktyget lägger en grund för att du ska lyckas med hållbarhetsarbetet.
Ett mål med verktygen kan vara att nå Certifieringen Hållbart Evenemang.
Det är i verktygen du arbetar för att nå en certifiering,
om det är det som du tar sikte på.

Referenser

LOTTA OLMARKER DAHLBERG, HÅLLBARHETSANSVARIG NORDEA MASTERS

”Att djupdyka i hållbarhet innebär stora och viktiga frågor och då är det tacksamt att man kan jobba med ett verktyg som man förstår och att man lätt kan få mer information kring varje fråga om man vill gå djupare. Med detta verktyget blir allting mycket lättare och roligare att göra ett bra jobb inom hållbarhet.”

LOTTA ARBACK, ÄPPELMARKNADEN

I och med att vi är i en förändringsfas, som många snabbt tvingas in i idag, är verktyget ett stort hjälpmedel. Verktyget hjälper oss att se organisationen ur ett utifrån- och in-perspektiv och är till stor hjälp att stärka upp de områden vi är svaga i. Jag har upplevt ett lättarbetat, positivt verktyg. Positivt i den bemärkelsen att jag inte upplever det negativt att vi har brister utan ser vad vi kan bli så mycket bättre på. Verktyget hjälper oss att skapa en organisation i tiden oavsett hur komplex vår helhet upplevs.

CHRISTINA PERSSON, SKÖRDEFESTEN I STADSPARKEN I LUND

”Jag upplever det som ett enkelt verktyg där vi får tänka till kring relevanta frågor om hållbarheten på vårt evenemang samtidigt som vi samlar poäng på ett lekfullt sätt. Bra upplägg! Värdefullt att kunna ta del av hur andra svarar och därmed kunna se hur de jobbar med att göra sitt evenemang mer hållbart. Det inspirerar! Stolt över att få vara en del av det här och få göra det tillsammans med andra som vill och tror på samma sak som vi”.

För mer info, gå till www.hallbartevenemang.se