Verktyget

Planeringsverktyg för hållbarhetsarbete

Vi vill hjälpa evenemangsarrangörer att få struktur och överblick i sitt hållbarhetsarbete. Vårt digitala planeringsverktyg gör det komplexa hållbarhetsarbetet enkelt och strukturerat, och förenklar både uppföljningen samt eventuella åtgärder för framtiden. Allt arbete sparas i verktyget, vilket gör det enkelt att följa arbetet över tid.

Som kund hos oss ingår, förutom inlogg till verktyget, även en utbildning i hållbarhet vid evenemang. Du får ta del av vår webinar-serie om de Globala målen, både inspelade och kommande, och inte minst bli en del av ett nätverk med stora och små evenemangsarrangörer som går igenom samma resa som du.

Vi på Greentime finns med och stöttar hela vägen!

Vad är det?

Verktyget är en digital plattform, där vi har samlat information, forskning, kunskap och erfarenhet i hållbarhet kopplat till evenemang. Sedan har vi översatt det till frågor, 148 stycken närmare bestämt.

Hur fungerar det?

Du besvarar en fråga i taget, och plockar på så vis poäng. Ju tidigare i planeringsprocessen du börjar arbeta i verktyget, desto större möjlighet har du att förändra och påverka ditt arbete, vilket innebär en större effekt. Till din hjälp har du oss, samt ett antal kompetenshöjande funktioner som vi integrerat i verktyget för att underlätta arbetet ytterligare.

Vi är med dig hela vägen

För att vägleda användaren så smidigt som möjligt har vi Hjälp och exempel vid varje fråga. Där hittar du information, länkar och tips på hur du kan ta dig an varje utmaning. Här finns också en beskrivning på vad som behöver förklaras för att svaret ska bli godkänt i en certifieringsprocess. Vid varje fråga finns också möjlighet att bifoga dokument i olika format, exempelvis policys. Som stödjande funktion kan vi ge dig feedback direkt i systemet under Avstämningar. Via Gästsvar kan du skicka frågor vidare till någon annan i eller utanför din egen organisation, exempelvis en leverantör. Har du ändå svårt att komma framåt så går det alltid att kontakta oss för råd och tips. Vi är med dig hela vägen!

Testa verktyget kostnadsfritt!

Under sju dagar kan du testa planeringsverktyget för att känna på hur det är att arbeta i.

Arbetar du med evenemang i en stad, region eller destination?

Vi erbjuder en specialanpassad lösning för arrangörer och andra möjliggörare som har flera olika typer av evenemang knuten till en viss plats eller område. Då kan vi koppla på ett så kallat ”översiktskonto” och knyta respektive evenemang+arrangör dit. Det ger överblick över hållbarhetsarbetet i ett visst geografiskt område, och gör det möjligt att jämföra en jazzfestival med en arbetsmarknadsmässa, eller ett löplopp med en mat- och dryckfestival. Det förenklar både rapportering och uppföljning och belyser inom vilka områden  ni är starka, men också var ni eventuellt behöver växla upp.

Att gå vidare mot certifiering är frivilligt.

Några ord från våra tidigare kunder

LOTTA OLMARKER DAHLBERG

Hållbarhetsansvarig Nordea Masters

”Att djupdyka i hållbarhet innebär stora och viktiga frågor och då är det tacksamt att man kan jobba med ett verktyg som man förstår och att man lätt kan få mer information kring varje fråga om man vill gå djupare. Med detta verktyget blir allting mycket lättare och roligare att göra ett bra jobb inom hållbarhet.”

LOTTA ARBACK

Äppelmarknaden Kivik

”I och med att vi är i en förändringsfas, som många snabbt tvingas in i idag, är verktyget ett stort hjälpmedel. Verktyget hjälper oss att se organisationen ur ett utifrån- och in-perspektiv och är till stor hjälp att stärka upp de områden vi är svaga i. Jag har upplevt ett lättarbetat, positivt verktyg. Positivt i den bemärkelsen att jag inte upplever det negativt att vi har brister utan ser vad vi kan bli så mycket bättre på. Verktyget hjälper oss att skapa en organisation i tiden oavsett hur komplex vår helhet upplevs.”

CHRISTINA PERSSON

Skördefesten i Stadsparken i Lund

”Jag upplever det som ett enkelt verktyg där vi får tänka till kring relevanta frågor om hållbarheten på vårt evenemang samtidigt som vi samlar poäng på ett lekfullt sätt. Bra upplägg! Värdefullt att kunna ta del av hur andra svarar och därmed kunna se hur de jobbar med att göra sitt evenemang mer hållbart. Det inspirerar! Stolt över att få vara en del av det här och få göra det tillsammans med andra som vill och tror på samma sak som vi”.

JESSICA TILLY - Head of Sustainability

GADDEN

”Att arbeta tillsammans med Greentime och deras planeringsverktyg har givit oss kunskap om hållbarhet som vi aldrig tänkt på innan. Det har utmanat oss att tänka hållbart i alla aspekter och även arbeta med de hållbarhetsaspekter som inte är självklart att man tänker på i första hand. Det vi uppskattar mest är den ödmjuka servicen vi fått och viljan att hjälpa oss att vara så hållbara vi kan vara. Vi är superstolta över vårt hållbarhetsarbete i GADDEN och tackar både Greentime och revisorn för den hjälp vi fått på vägen!”

Inte riktigt där än?