Verktyg

Vi vill att du ska lyckas med att få struktur och en överblick över hållbarhetsarbetet.
Våra verktyg gör det komplexa hållbarhetsarbetet enkelt och strukturerat.
Med en tydlig processledning från Greentime säkerställer vi att du håller
upp engagemanget med hållbarhetsfrågorna i din resa.

Läs mer om Verktyget Hållbart Evenemang
Läs mer om Verktyget Hållbar Arena
Läs mer om Verktyget Hållbar Filmproduktion

Verktygen utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.
Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor
för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör.

Vi tror att det går att skapa störst förändring om du får relevant, utvald information.
Därför har vi valt att lägga ner mycket energi på varje frågas utformning,
samt valt att dela upp rätt globalt mål och info nära tillhands vid varje
fråga, allt för att underlätta för dig.