Välkommen till Greentime

En helhetslösning för hållbarhetsarbete vid evenemang

Vi vill att det ska vara inspirerande och lustfyllt att arbeta med hållbarhet vid evenemang

Att arbeta med hållbarhet vid evenemang är den typiska definitionen av win-win. Förutom att bidra till en mer hållbar värld skapar hållbarhetsarbete engagemang, motivation och samhörighet hos alla inblandande när det tillåts integreras och genomsyra evenemangets alla delar.

För att uppnå hållbarhet krävs ett holistiskt angreppssätt av begreppet. Det uppnås genom att alla tre dimensionerna av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk, integreras och samverkar. Enkelt uttryckt: vi har bara en planet. Den måste vi vårda. På planeten bor det människor, som vi måste värna. Ekonomi är smörjmedlet som får det hela att snurra. Vi stöttar därför evenemangsbranschen att ställa om till en hållbar framtid. Hållbarhet för oss innebär att du tar ansvar för både miljö, människa och ekonomi.

Låter det svårt och komplext? Vi hjälper dig gärna!

aspekter

Vi erbjuder ett digitalt planeringsverktyg, certifieringen Hållbart Evenemang, samt kunskapshöjande insatser i form av utbildningar, workshops och seminarium. 

Tillsammans utgör dessa delar en helhetslösning för vår expertis kopplat till hållbarhet vid evenemang.

verktyg-dator

Verktyget

Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som
möjligt för dig som evenemangsarrangör. Verktyget och dess kriterier utgår från FN:s Globala målen för hållbar utveckling vilka baserar sig på de tre
dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Frågorna besvaras online, och på så vis plockar man poäng. Vårt planeringsverktyg skapar struktur, ger överblick samt förenklar både åtgärder framåt och för uppföljning. Allt arbete sparas i verktyget, vilket gör det enkelt att följa arbetet år efter år.

I paketlösningen med verktyget ingår också utbildning i hållbarhet vid evenemang, webinar (både inspelade och kommande), samt ett stort nätverk av både små och stora aktörer som är ute på samma resa som du. Vi finns med dig hela vägen.

logotyp-certifierat-hållbart-evenemang-9

Certifiering

Vi säkerställer alltid att alla som väljer att gå mot certifiering får inspiration, kunskap och riktat stöd för att identifiera och genomföra de förändringar som krävs för att agera mer hållbart.

För att nå certifieringen Hållbart Evenemang måste arrangören uppnå ett antal hållbarhetskrav i certifieringsprocessens tillhörande planeringsverktyg. Vi på Greentime finns med under hela processen för att stötta, utmana och komma med konkreta tips. När arrangören sedan har arbetat klart med frågorna i planeringsverktyget kopplas en oberoende revisor in som granskar svaren. Om de 38 obligatoriska kraven och minst 60% av de totalt 148 poängen i verktyget uppnås får arrangören och rättighetsinnehavaren nyttjanderätt till certifieringslogotypen Certifierat Hållbart Evenemang. En platskontroll genomförs under evenemanget och därefter får arrangören ett protokoll med iakttagelser och förbättringsförslag.

Ett urval av våra kunder

Verktyg för evenemang

Nyfiken på hur verktyget fungerar?

I den här videon visar vår VD Simon hur själva verktyget fungerar. Lika enkelt som genialt.

Nyfiken på att testa?

Behöver du mer information innan du känner dig övertygad?
Läs mer

Nätverk

Vänner