Välkommen till Greentime

En helhetslösning för hållbarhetsarbete vid evenemang

Det ska vara inspirerande och utvecklande att arbeta med hållbarhet vid evenemang

Att arbeta med hållbarhet vid evenemang är den typiska definitionen av win-win. Förutom att bidra till en mer hållbar värld skapar hållbarhetsarbete engagemang, motivation och samhörighet hos alla inblandade när det tillåts få vara en självklar del av hela evenemanget.

Vi stöttar evenemangsbranschen att ställa om till en hållbar framtid med FN:s globala mål för hållbar utveckling som utgångspunkt.
Förändringsprocesser är ofta krävande och ibland komplexa med stora krav på struktur. Vi erbjuder därför ett digitalt planeringsverktyg, certifieringen Hållbart Evenemang samt kunskapshöjande insatser i form av utbildningar, workshops och seminarium.
Tillsammans utgör dessa delar en helhetslösning för våra kunder som arbetar med att ta vidare kliv i sitt hållbarhetsarbete.

verktyg-dator

Planeringsverktyg

Vi har brutit ner det stora, och ibland ogreppbara, begreppet hållbarhet till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör. Verktyget och dess kriterier utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling kategoriserat på organisatorisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi har integrerat en rad funktioner som ska hjälpa dig som användare att få struktur i ditt hållbarhetsarbete. 

logotyp-certifierat-hållbart-evenemang-9

Certifiering

För att uppnå certifieringen Hållbart Evenemang krävs det att arrangören uppnår ett antal obligatoriska hållbarhetskrav i planeringsverktyget. Vi på Greentime finns med under hela processen för att stötta, utmana och komma med konkreta tips. När arrangören sedan har arbetat klart med frågorna i planeringsverktyget kopplas en oberoende revisor in som granskar svaren.

Ett urval av våra kunder i verktyget

Våra nätverk

Våra vänner