OM GREENTIME

Vi har sedan starten 2015 hjälpt både större och mindre evenemangsarrangörer och företag. Förutom verktyget och certifieringen erbjuder i även kompetenshöjande insatser via till exempel workshops eller seminarium. 

Som kund hos oss får du hållbarhetsexpertis utan pekpinnar. Du blir en del av ett stort nätverk där vi tillsammans höjer kunskapsnivån och delar erfarenheter. Vi bjuder också in till föreläsningar, nätverksträffar och mycket mer. 

Eftersom begrepp som hållbarhet och hållbar utveckling kan uppfattas som väldigt omfattande och komplexa så kan det vara hjälpsamt med definitioner. Vi på Greentime utgår ifrån det holistiska perspektivet där de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk, måste integreras och samverka för att ett hållbart samhälle ska uppnås.

Miljömässigt

I takt med att temperaturen stiger på vår planet, så ökar också kraven från våra beslutsfattare via klimatmål, klimatredovisningar och lagar. Även besökarna förväntar sig mer i miljöfrågan. Vi måste helt enkelt bort från vårt beroende av fossila ämnen, sluta använda skadliga kemikalier, sluta att trycka undan ekosystem och samtidigt se till att människors behov blir tillgodosedda. Vi lyssnar självklart på forskningen, och följer bland annat Johan Rockströms arbete med ”Planetens hållbara gränser

undraw_nature_m5ll
undraw_team_work_k80m

Socialt

Den sociala aspekten av hållbarhet har flera olika infallsvinklar. Det handlar dels om grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel rätten att kunna delta vid ett evenemang utan att bli diskriminerad. Det kan också innebära att man väljer lokala leverantörer,  arbetskraft eller volontärer till sitt evenemang. Gör ditt evenemang till något som de boende på orten kan känna glädje och stolthet över, den fina marknadsföringen får du på köpet.

Organisatoriskt och ekonomiskt

Den ekonomiska hållbarheten är en struktur skapad av människan och har därför ett större tolkningsutrymme. Vi har valt att fokusera på ekonomin som ett verktyg för att uppnå miljömässig och social hållbarhet. Ett cirkulärt förhållningssätt genom att minimera inköp, återbruka samt hyra och låna material sparar både pengar och är bättre för miljön. Att göra val som motverkar korruption och ohållbara arbetsvillkor stärker den sociala hållbarheten globalt.

undraw_Investing_re_bov7

Historia

2014

Greentime grundas

2016

Verktyget tar form

2019

Certifieringen tar form

2020

Corona drabbar världen. Hållbar Film ser dagens ljus

2022

Greentime växlar upp, och gör sig redo att hjälpa hela den svenska evenemangsbranschen att göra klokare val

Vi på Greentime

Simon Strandvik

VD och grundare

Agronom, MSc Miljövetenskap​

Simon  har arbetat med hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen sedan 2010 och var bland annat med och tog fram Miljömärkt Event under sin tid på Håll Sverige Rent. Han har hållit 500+ föreläsningar och workshops (för bland annat Sveriges Olympiska Kommitté, Handbolls-VM och O-ringen), och har granskat miljöarbetet hos över 100+ evenemang runt om i Sverige. Han är  hållbarhetsexpert för Svenska Mötens medlemmar (över 130 anläggningar), och har flera tidigare uppdrag som styrelsemedlem och ledningsgruppsrepresentant.

Växelnr: 0340-144 00
Mobil: 0703-591 957
Mail: simon.strandvik@greentime.se

Emma Plantin

hållbarhetsrådgivare

Miljövetare, BSc Miljövetenskap

Emma har tidigare varit verksam inom konsertbranschen i över 10 år, varav en längre tid på Kulturbolaget i Malmö (KB). Där har hon varit delaktig i allt från arenaproduktioner och större festivaler till mindre klubbarrangemang samt haft ett övergripande miljöansvar. På Greentime arbetar Emma som hållbarhetsrådgivare vid uppstart och avstämningar med våra kunder som arbetar i planeringsverktyget. Emma ansvarar också för certifieringen Hållbart Evenemang.

Växelnr: 0340-144 00
Mobil: 0701-496 639
Mail: emma.plantin@greentime.se

Carolina Gaisbauer

hållbarhetsrådgivare

Affärsutvecklare inom hållbar besöksnäring

Carolina har en bred bakgrund från många olika yrkesroller och branscher, med +15 års erfarenhet av service, försäljning, administration och ledarskap inom bland annat hotell- , turism- och reklam-branschen. Carolina har bland mycket annat haft rollen som affärsutvecklare inom besöksnäringen och även varit med och arrangerat evenemang. På Greentime arbetar Carolina som hållbarhetsrådgivare, Growth Advisor, ansvarar för nya och befintliga kundkontakter, samt håller i coachningar och utbildningar.

Växelnr: 0340-144 00
Mobil: 0768-758 895
Mail: carolina.gaisbauer@greentime.se

Ronny Fritsche

Ansvarig hållbar film

Mobil: 0708-394828
Mail: ronny@avokadofilm.se

Ola Ohlson

Greentime AB

Mobil: 072- 3528276
Mail: ola.ohlson@greentime.se

Nätverk

Vänner