OM Greentime

Vi vill att det ska vara enkelt och lustfyllt med hållbarhet!

Vi hjälper, utbildar och utvecklar för att det ska ske en beteendeförändring. Vi driver digitala planeringsverktyg och certifieringar vars syfte är att påskynda omställningen till en hållbar framtid. 

Vi har genomfört många uppdrag inom hållbarhetsområdet sedan 2014, bland annat över 300 föreläsningar om hållbarhet.

Vår syn på hållbarhet

För att nå de Globala Målen måste vi göra mer och inte bara stirra oss blinda på miljömålen, för allt hänger ju ihop; miljön, människan och förstås ekonomin. Vi ser hållbarhet ur de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och lutar oss mot Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper som tydligt ger en bild när vi faktiskt uppnår hållbarhet. Sen finns det mål, t ex  klimatmål, nationella miljömål etc, som vi kan ha som sikte för att komma framåt i agerandet.

Våra verktyg ger dig som användare en överblick i hållbarhetsarbetet och gör dig motiverad till att agera. Samtidigt får du i verktygen grundförståelse för vad hållbarhet innebär i praktiken och vi har lagt stor vikt vid att ta fram relevant, utvald information som passar användaren.

Vi tror inte att det handlar om att alla ska vara bäst utan att alla kan göra sitt bästa! Det är inte bara en väg som alltid pekar uppåt. Tänk om livet inte är värre än en guppig grusväg… Det handlar om vad du gör med den kunskap du står med idag.

Vill du se våra genomförda uppdrag och referenser hittar du dessa här.

Viktiga Globala Mål för oss

Vi utgår från att de De Globala Målen är odelbara och hänger samman, men vi inriktar oss särskilt på tre mål för Greentime som verksamhet:

God utbildning
Kunskaper och färdigheter inom hållbar utveckling ser vi som nyckeln till förändring. Vi bidrar till att säkerställa att studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

 

Hållbar konsumtion och produktion
Vi vill öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Vi bidrar till att senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

 

 

Bekämpa klimatförändringarna
Klimatfrågan anser vi är den viktigaste och mest övergripande frågan inom hållbarhetsarbetet. Vi bidrar till att förbättra utbildningen och medvetenheten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Vår hållbarhetspolicy

Ta gärna del av vår Hållbarhetspolicy, kanske den kan ge dig inspiration?

Årets miljöpris

2019 vann Greentime årets miljöpris som delas ut av EMC Sverige. 

Motivering: ”Greentime kännetecknas av ett mycket stort engagemang
och har med ett unikt verktyg nått ut till nära 500 aktörer inom
evenemangsbranschen. Verktyget Hållbart Evenemang, som inkluderar och konkretiserar Agenda 2030, får aktörerna att tycka det är enkelt och lärorikt att jobba med hållbarhetsfrågor.”
  

Strukturen visar vägen

I verktyget får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Du får struktur och verktyget visar dig vägen vilket gör att du sparar både tid och pengar och upprätthåller engagemanget.

Vi på Greentime

Simon Strandvik

VD

Agronom, MSc Miljövetenskap
simon.strandvik@greentime.se
0340 – 144 00
Direkt 0703591957

Simon Strandvik har arbetat med hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen sedan 2010 och har granskat miljöarbetet hos över 100 event. Simon har hållit mängder av föreläsningar, workshops, gjort större analyser och lagt grunden för hållbarhetsarbetet för eventbolag, konferensanläggningar, hotell och alla typer av evenemang och möten. 

Simon har varit styrelsemedlem och ledningsgruppsrepresentant för många olika organisationer där han stärkt gruppen med hållbarhetskompetens.

Emma Plantin

Hållbarhetsrådgivare

BSc Miljövetenskap
emma.plantin@greentime.se
0340 -14400
Direkt 0701496930

Emma Plantin är utbildad miljövetare från Malmö Universitet. Hon har tidigare varit verksam inom konsertbranschen under drygt 10 år och har framförallt arbetat en längre tid på Kulturbolaget i Malmö (KB). Där har hon varit delaktig i allt från arenaproduktioner och större festivaler till mindre klubbarrangemang samt haft ett övergripande miljöansvar.

På Greentime arbetar Emma som hållbarhetsrådgivare för att hjälpa aktörer att få struktur i sitt hållbarhetsarbete.
Emma ansvarar för certifieringen Hållbart Evenemang.

 

Ola Ohlson

Hållbarhetsrådgivare

ola.ohlson@greentime.se
0340 – 144 00

Ola har arbetat med hållbara möten och resor inom resebyråer och på företag (bl.a. IKEA) under många år. Ola hjälper idag organisationer och företag att arbeta mer hållbart utifrån miljömässiga, sociala, ekonomiska och organisatoriska aspekter. Ola är certifierad i hållbar turism genom GSTC (Global Sustainability Tourism Council).

Jennie Blank

Hållbarhetskoordinator

MSc Folkhälsovetenskap
jennie.blank@greentime.se
0340 – 144 00

Jennie Blank har en examen i folkhälsovetenskap från Göteborgs universitet, och har även pluggat webbprogrammering på Linnéuniversitetet. Hon har tidigare arbetat med forskning och utveckling på olika sätt inom både offentlig och privat verksamhet, främst med inriktning mot hälso- och sjukvård.

På Greentime bidrar Jennie med kunskap inom social hållbarhet, samt i arbetet med interna processer och rutiner.

Ronny Fritsche

Ansvarig hållbar film

ronny@avokadofilm.se
0340 – 144 00
Direkt 0723528276

Ronny har arbetat inom filmbranschen många år och producerat många filmer. Till detta har han även ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och hållit i föreläsningar och workshops, genomfört studier kring hållbarhet inom filmbranschen. Ronny ansvarar för Greentimes planeringsverktyg för film – hållbar film.

Vem där?

Du kanske är vår nästa kollega?
Hör gärna av dig till info@greentime.se

Om Greentime AB

Greentime AB grundades 2014
Besöksadress: Bälggatan 2, Varberg
Telefon 0340-144 00
Greentime AB innehar F-skatt och är momsregistrerat