HÅLLBART EVENEMANG

Vill du som arrangör vara med i omställningen till en hållbar framtid?

Vi vill stötta och inspirera evenemangsarrangörer att agera så hållbart som möjligt.

Vad vi erbjuder

Greentimes planeringsverktyg och Certifieringen Hållbart Evenemang
för arrangörer. I verktyget får du struktur, inspiration och motivation
i hållbarhetsarbetet kring ditt evenemang.

Certifieringen Hållbart Evenemang riktar sig till evenemangsarrangörer som vill synliggöra att de har ett effektivt och strukturerat hållbarhetsarbete. För att nå certifieringen ska en oberoende revisor granska hållbarhetsarbetet, både i planeringsfasen och under evenemangets genomförande. I certifieringsprocessen används Greentimes planeringsverktyg för evenemang som ger dig stöd och struktur.

Utöver vårt planeringsverktyg och certifieringen Hållbart Evenemang erbjuder vi även kunskapshöjning för organisationer inom evenemangsbranschen som vill kompetensutveckla sin personal och praktiskt kunna tillämpa hållbarhetsarbete vid genomförande av evenemang.

Greentimes planeringsverktyg för evenemang utgår från de Globala målen för hållbar utveckling som baserar sig på de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har brutit ner det stora öppna området hållbarhet till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som evenemangsarrangör.

I verktyget besvarar du frågor kring hur du agerar ur ett hållbarhetsperspektiv inför ett evenemang. På så sätt får du en nulägesanalys för vart ni befinner er. I verktyget kan du läsa hur andra arrangörer har svarat på frågorna men det finns också mängder av relevant branschanpassad information. Här kan du även mäta ditt avtryck och följa ditt arbete, år efter år.

Förutom planeringsverktyget får du också möjlighet att medverka på nätverksträffar där du kan lyfta funderingar tillsammans med andra i liknande sits. kostnadsfritt deltagande på våra kompetenshöjande webinars (de Globala målen) och personlig rådgivning där vi hjälper dig på vägen mot ett hållbart evenemang.

Nyfiken​?

Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.