Evenemang

Vill du som arrangör vara med i omställningen till en hållbar framtid?
Vi vill pusha evenemangsarrangörer att agera så hållbart som möjligt.

Vi erbjuder Greentimes planeringsverktyg
och Certifieringen Hållbart Evenemang för arrangörer.

I verktyget får du struktur, inspiration och motivation i hållbarhetsarbetet
kring ditt evenemang.

Certifieringen Hållbart Evenemang riktar sig till
evenemangsarrangörer som på allvar vill visa att de har nått upp till en
nivå i hållbarhetsarbetet. För att nå certifieringen ska en oberoende
revisor granska hållbarhetsarbetet, både  innan (digitalt) och under evenemanget.
I certifieringsprocessen används ett digitalt verktyg som ger dig
struktur och stöd.

Utöver vårt planeringsverktyg och certifiering erbjuder vi även
kunskapshöjning för organisationer inom evenemangsbranschen som vill
öka kunskapen och praktiskt kunna tillämpa hållbarhetsarbete
kring evenemang.