Lär dig mer

Webbkurs

Stärk din kompetens i hållbarhet! Hållbarhetsarbete vid evenemang kan upplevas både komplext och tidskrävande då hållbarhet behöver implementeras i evenemangets alla delar för att få störst effekt. Det blir mycket att tänka på. Genom webbkursen Hållbarhet vid evenemang utvecklar du en grundkompetens i hållbarhet. Du får en tydligare bild av sammanhang och fokusområden vilket vi hoppas ska hjälpa dig att göra insatser som leder till mer hållbara evenemang.

Hållbarhet vid evenemang - webbkurs

Du får lära dig:

  • hur miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor kopplas samman kring evenemang
  • hur du som arrangör kan agera för att skapa ett så hållbart evenemang som möjligt.
Denna kurs riktar sig till:
  • Evenemangsarrangörer som vill utveckla sin kompetens i hållbarhet och skapa mer hållbara evenemang.
Mål med kursen:
  • förstå hållbarhetens tre dimensioner och hur de hänger samman
  • få kännedom om hur arbetet med hållbarhet kan struktureras
  • få god kännedom om hur hållbarhet kan integreras i planering och genomförande av evenemang
  • kunna identifiera och reflektera kring vilka unika delar av ett enskilt evenemang som är viktiga att arbeta med för att stärka hållbarheten kring evenemanget

Kurstillfällen 2022

Plats: Zoom (online). Länk skickas ut inför kursdag.
Tid: kl. 10-15 (lunch 12-13)
Pris: 3000 kr ex moms / deltagare
Program: Webbkurs Hållbarhet vid evenemang 2022
Anmälan: Du anmäler dig under respektive datum. Anmälan är bindande.
Kursintyg: Efter genomförd kurs får du som deltagare ett kursintyg.

Referenser

Referens från kursdeltagare

En kurs med så mycket bra tips, verktyg, grupp dynamik och utbyte av ännu mer och nyttig information och kunskap. Greentimes verktyg och upplägg med att stödja en verksamhet i event eller ett eget event i sig är såååå enkelt, roligt och svårare än så behöver det inte vara att dra sitt strå till stacken. Ni som jobbar med olika event, tänk inte utan boka er NU till denna Webbkurs. Arbetsgivare, helt rätt tid att investera den lilla pengen i den Stora i kunskap och viktiga utbildning för era anstälda. Simon stort TACK för en så bra och enkel utbildning och verktyg.💯✅🔝🔝🔝

Referens från kursdeltagare

Stort tack för kursen, otroligt givande och inspirerande!!!  / Tove Arnflo, Projektkoordinator VM/EM Stockholm